Home

Welkom Bij T.C. Ittersum

Welkom op de website van TC Ittersum, met meer dan 750 leden een van de grootse tennisverenigingen van Zwolle. Ons park beschikt over een ruim en gezellig clubhuis, 9 led-verlichte kunstgrasbanen die het hele jaar uitstekend bespeelbaar zijn en tennislessen voor jong en oud.

 

 

 

Nieuws

Van de Voorzitters 26 oktober

Bemensing bestuur

Sinds bijna 3 jaar kent TCI weer een voltallig bestuur. Dat is ontzettend fijn want met hoe meer bestuursleden we zijn, des te meer taken kunnen we gezamenlijk oppakken. En hoe meer bestuursleden, hoe meer expertise we in huis hebben om de klus te klaren. In het voorjaar van 2023 loopt echter de termijn van ons, Agnes en Anja, af. Na 3 jaar samen met veel plezier voorzitter geweest te zijn, willen we het stokje aan iemand anders overdragen. Iemand die hart voor de club heeft, ervoor wil gaan om samen met de andere bestuursleden het park verder te ontwikkelen. De afgelopen periode hebben we ons met diverse zaken beziggehouden. Voor de komende jaren zal de focus vermoedelijk vooral liggen op verduurzamen van het park. En dus zijn we op zoek naar een enthousiast lid dat samen met in elk geval Anton Beijer (penningmeester), Peter Groothedde (secretaris), Hanneke Romer en Fedde Heuvink het nieuwe bestuur wil vormen.

Mocht je je afvragen of het voorzitterschap iets voor jou zou kunnen zijn, neem dan contact met ons op, dan kunnen we je er wat meer over vertellen! Schroom dus niet maar zet die stap. Samen maken we de club! Reacties en vragen kunnen gesteld worden via de secretaris.

Maar zoals velen weten is dit niet de enige vacature, want sinds de zomer heeft het bestuur ook nog te maken met een onvervulde vacature voor algemeen bestuurslid. We willen hierbij een oproep doen aan echt al onze leden; meld je aan! ‘Is dat iets voor mij?’ horen we velen denken. ‘Ja’ is het antwoord. Want als je van tennis of padel houdt, en je bent betrokken bij de club dan weet je als geen ander hoe belangrijk het is dat deze bestuursfuncties ingevuld worden. Dus ook voor deze functie van algemeen bestuurslid, meld je betrokkenheid bij de secretaris.

Barroostering

De brandbrief heeft helaas geen verbetering opgeleverd. Er zijn nog steeds ruim 200 leden die geen of onvoldoende bardiensten hebben gedraaid. Het resultaat hiervan is dat de kantine nog steeds regelmatig dicht is waardoor we bardienstinkomsten mislopen.   

Degenen die het betreffen ontvangen binnenkort hierover (opnieuw) een aparte mail met het verzoek binnen 14 dagen alsnog een of meer bardiensten vast te leggen voor 31 december 2022.  Ondertussen wordt er hard gewerkt toe te werken naar ander beleid, waarbij het streven is dit nieuwe beleid per 1 januari 2023 te laten ingaan. Hierover volgt binnenkort meer info. Totdat het nieuwe beleid ingaat, blijft het huidige beleid van kracht, zie ook de informatie hierover op de website.

Rabobank ‘Rabo Clubsupport’

Door de vele leden/mensen die hun stem op TCI hebben uitgebracht, ontvangen we dit jaar een mooi bedrag ad € 563,87 van de Rabobank. Dank aan iedereen die zijn/haar stem op TCI heeft uitgebracht!

Speeltuintje

In de vorige Van de Voorzitters is een oproep gedaan naar leden om mee te denken in de totstandkoming van een speeltuintje. Het oude speeltuintje was aan vervanging toe en we willen graag leden (ouders van kinderen die het speeltuintje gaan gebruiken) betrekken in het meedenken en in de uitvoering. Helaas hebben we hier geen reacties op gehad. Omdat we een club van/voor/door leden zijn kan dit project nu niet uitgevoerd worden. Dit betekent dat we na zullen gaan denken over andere opties voor de invulling van deze ruimte. Suggesties zijn van harte welkom!

Nieuwe website

Per 1 november a.s. gaat onze nieuwe website in de lucht! Deze website biedt ons mogelijkheden om op een eenvoudigere manier te communiceren, berichten te delen etc. In de loop van de komende tijd zullen we kijken of er nog zaken anders moeten, of dat er informatie mist etc. Neem vanaf 1 november een kijkje op de nieuwe website en laat weten wat je ervan vindt!  De website is vanaf 1 november a.s. bereikbaar via www.tcittersum.nl of via de KNLTB clubapp. Om op de nieuwe website in te loggen heb je je KNLTB clubapp inloggegevens nodig.

Vriendelijke groeten, Agnes Klijnstra en Anja Holtkamp  

voorzitter@tcittersum.nl

Van de Voorzitters 3 september

Clubkampioenschappen bij TCI

Maandag starten de clubkampioenschappen!! Heb je ook zo’n zin om te beginnen?

In de avond betekent dit dat banen niet afgehangen kunnen worden voor vrij spelen. Maar doe je niet mee met de clubkampioenschappen, kom dan gezellig kijken naar al die leuke partijen die gespeeld gaan worden.

Zaterdag eindigt deze week met een gezellige BBQ, de uitnodiging daarvoor heeft iedereen in de mail ontvangen. Ja, deze BBQ is namelijk voor alle leden, niet alleen voor deelnemers aan de clubkampioenschappen. We willen een leuk feest neerzetten om daarmee het mooie tennisseizoen af te sluiten en te proosten op een nieuw seizoen. Komt allen!

In de mail stond geen begintijd genoemd. De starttijd van de BBQ hangt samen met de eindtijd van de laatste wedstrijden en die weten we nu nog niet natuurlijk. Kijk voor de actuele planning op www.toernooi.nl maar de verwachting is dat de starttijd rond 16.30 uur ligt.

Overigens, ter aanvulling op de uitnodiging; de prijs voor een BBQ pakket bedraagt € 8,00 voor volwassenen en € 3,50 voor kinderen.

 

Rabobank Clubsupport

In de vorige editie van de Van de Voorzitters is aangekondigd dat TCI één van de clubs is waar je jouw stem aan kunt geven bij de Rabobank Clubsupport actie. Deze week ontvingen Rabobank klanten mail over deze actie. Dus ben jij klant bij de Rabobank, stem dan op ons (en daarmee dus op jezelf)!

 

Terugblik ALV (statuten en huishoudelijk reglement)

Dinsdag j.l. is een aantal leden naar de kantine gekomen om met het bestuur in gesprek te gaan over de concept statuten en – huishoudelijk reglement. Na een aantal zeer zinvolle vragen en goede discussie hierover, zijn beide documenten zonder tegenstem aangenomen.

Een aantal aandachtspunten zal nog nader uitgewerkt worden en in de volgende ALV geagendeerd worden. Zie ook de notulen van de AlV die binnenkort op de website verschijnen.

 

Samenstelling bestuur

Voor de zomervakantie heeft Anton Tuinman zijn bestuurstaak neer moeten leggen omdat deze niet verenigbaar was met zijn nieuwe functie bij de gemeente Zwolle. Ondanks herhaalde oproepen hebben we nog geen opvolger kunnen vinden. Voor een goed functionerend bestuur (en dus goed functionerende vereniging) zijn we dringend op zoek naar een opvolger. Dus heb je hier misschien interesse voor maar wil je graag eerst wat meer weten? Neem dan contact op met ons zodat we je meer kunnen vertellen over de werkzaamheden van een bestuurslid.

 

Verlichting padelbanen

De verlichting van de padelbanen staat nog niet goed ingesteld. De lampen schijnen nu ook in de omgeving buiten de padelbanen en dus willen we dat naar beneden bijstellen. Dat vraagt hulp van één of meer leden die het aandurven om op een avond (als het donker is) op een goede/veilige ladder of steiger te klimmen om vervolgens de kappen van de lampen meer naar beneden te richten. Durf jij dit aan meld je dan bij ons dan zorgen wij ervoor dat er veilig materiaal is om dit samen met jou op te pakken. 

 

Verlichting algemeen

Onlangs hebben we te maken gehad met problemen in de baanverlichting. Deze ging soms vanzelf uit, of ging plotseling minder fel schijnen. Heel vervelend als je net lekker aan het spelen bent. We hebben goede hoop dat het probleem nu opgelost is maar mocht dit niet zo zijn, meld dit dan direct bij het bestuur. Vermeld hierbij dan wanneer het probleem zich voordeed, hoe laat het was en op welke baan je speelde. Alleen dan kan het probleem getraceerd worden. Alvast dank voor ieders medewerking!

 

Geluidsoverlast

Als bestuur maken we ons zorgen over de klachten die er zijn over geluidsoverlast vanaf de padelbanen. Het zijn er niet veel maar iedere klacht is er één teveel. We hebben altijd een goede relatie met de buren gehad en dat willen we graag zou houden. We willen daarom iedereen verzoeken hier rekening mee te houden en elkaar vriendelijk aan te spreken als je merkt dat het wel wat zachter kan of als overschrijdend gedrag wordt laten zien.

 

Speeltuintje

Met de herinrichting van de entree van ons park is het oude speeltuintje weggehaald, met de intentie om hier een nieuw speeltuintje terug te plaatsen.

We willen hierbij zoveel mogelijk tegemoet komen aan de wensen van de kinderen (en hun ouders). En hoe kan dat beter dan de ouders hierin een rol te geven?
We zoeken daarom een aantal ouders die als een tijdelijke werkgroep een nieuw speeltuintje wil realiseren.  We gaan ervan uit dat het hele traject door de werkgroep opgepakt wordt, vanaf inventarisatie van de wensen tot implementatie (voor zover mogelijk en in overleg met het bestuur).

Het voordeel is niet alleen dat je inspraak kunt hebben in het speeltuintje dat er gaat komen maar ook dat je er vrijwilligerspunten voor krijgt! Immers, er zijn meer mogelijkheden dan het draaien van bardiensten om aan vrijwilligerspunten te komen. Deelname aan deze tijdelijke werkgroep is hier een voorbeeld van.

Meld je aan bij onze secretaris! Daarna zal één van de bestuursleden als aanspreekpunt met de werkgroep-leden een afspraak maken voor de aftrap.

 

We hebben een nieuwe schoonmaker!

Afgelopen jaar waren we heel blij met Emiel Tuinman die 2 keer per week de kantine/toiletten/douches van TCI schoonmaakte. Hij gaat echter Zwolle verlaten voor zijn studie dus we moesten op zoek naar een vervanger. We hebben deze gelukkig gevonden. Vanaf heden neemt Daphne de Wolf (ook TCI lid) zijn taken over. 

Emiel, dank voor alle dagen dat je ervoor hebt gezorgd dat de kantine er weer netjes uitzag! Het was heel prettig om met je samen te werken.

Daphne, super fijn dat jij het stokje over wilt nemen. We wensen je heel veel succes!

 

Wil jij ook iets voor de vereniging betekenen?

Heb je deze Van de Voorzitters gelezen maar heb je niet zoveel met speeltuintjes of ben je niet zo technisch maar wil je toch iets betekenen? Meld je dan bij het bestuur. Er zijn genoeg activiteiten waarbij regelmatig/incidenteel hulp nodig is.

 

Tenslotte….

Er was deze keer weer veel te melden. Er komt namelijk best veel bij kijken om ervoor te zorgen dat iedereen ‘zorgeloos’ kan tennissen of padellen.
We wensen onze leden weer een prachtig nieuw seizoen, of je nu één keer per week komt tennissen, je gebrand bent op het winnen van ‘de’ handdoek bij de clubkampioenschappen of als je staat te popelen omdat de najaarscompetitie voor de deur staat…. Er is voor ieder wat wils bij TCI!

 

Vriendelijke groeten,

Agnes Klijnstra en Anja Holtkamp

voorzitter@tcittersum.nl 

Van de Voorzitters 18 augustus

We zitten nog middenin de zomervakantie, maar willen toch een paar onderwerpen onder de aandacht brengen:

Rabobank Clubsupport…. Stem je ook op ons?

De Rabobank ondersteunt jaarlijks clubs en verenigingen. Ook TCI heeft zich weer aangemeld in de hoop financiering te kunnen ontvangen voor een speciaal project. Deze keer willen we binnen de vereniging kijken op welke wijze we kunnen verduurzamen. Steun jij dit voornemen ook? En ben je klant bij de Rabobank? Breng dan jouw stem uit op TCI! Stemmen kan vanaf 5 september a.s. Houd de berichtgeving van de Rabobank over deze actie dus in de gaten!

ALV (stemming over statuten en huishoudelijk reglement)

1 juli j.l. is aan alle leden via de mail een uitnodiging verzonden voor de ALV op 30 augustus  (20.00 uur). Het bestuur wil dan de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement vaststellen. De stemmen van jullie, leden van TCI, zijn hierbij van belang. Dus; wees welkom!

Geluidsoverlast

De laatste tijd hebben we een aantal berichten ontvangen van buurtbewoners over geluidsoverlast die ervaren wordt. Deze berichten hebben o.a. betrekking op het napraten bij/buiten het hek ’s avonds laat en gebruik van muziek bij de padelbanen. Vriendelijk verzoek aan iedereen om rekening te houden met onze buren.

Clubkampioenschappen bij TCI

Heb jij je al aangemeld voor de clubkampioenschappen bij TCI? Deze worden gespeeld van maandag 5 september t/m zaterdag 10 september a.s. Ben je één van deze dagen verhinderd? Dat is geen probleem, dat kun je aangeven bij de aanmelding en dan probeert de organisatie daar rekening mee te houden.

Dus vind je het leuk om een aantal partijen tegen leden van je eigen club te spelen en wil jij ook kans maken op die felbegeerde handdoek…. Meld je dan aan: https://www.toernooi.nl/sport/tournament?id=00DE368D-CDAA-4C09-85BB-718F41135738

De inschrijving sluit 28 augustus dus wees er snel bij! Jeugd, senioren, tennis, padel, het kan allemaal!

Problemen in de mail

Een aantal leden heeft de afgelopen maand een paar keer hetzelfde mailbericht gekregen over de bardiensten (verzoek om deze in te plannen). Hier is geen opzet in het spel maar we hebben te maken met een bug in ons mailsysteem. We proberen de oorzaak hiervoor te achterhalen maar voor nu onze excuses aan iedereen die dit is overkomen. Als wij niet horen dat dit probleem speelt kan het niet direct opgepakt worden, dus meld dit soort situaties bij de Barroostercommissie.

Kun jij ons -tijdelijk- ondersteunen bij de communicatie via de socials?

De communicatiecommissie heeft dringend behoefte aan iemand die via de Socials de berichten wil delen over onze activiteiten. Dus ben jij hier handig in en vind je het leuk om de berichten over onze vereniging te delen… meld je dan bij voorzitter@tcittersum.nl! Mocht je niet heel veel tijd hebben dan zou het fijn zijn als je het in elk geval tot 1 oktober zou kunnen doen. Heb je wat meer tijd dan is dat ook fijn maar met inzet de komende 2 maanden zijn we al heel erg geholpen!

Tot ziens bij de ALV op 30 augustus in de kantine!

Vriendelijke groeten,

Agnes Klijnstra en Anja Holtkamp                 

voorzitter@tcittersum.nl

 

Van de Voorzitters 2 juli

 Beste leden, 

Bestuurslid gezocht!! 

In de vorige editie van de Van de Voorzitters meldden we het al; Anton Tuinman gaat het bestuur verlaten…. En dus zoeken we nog een nieuw algemeen bestuurslid. Het nieuwe lid komt in een gespreid bedje want het bestuur is voltallig, draait lekker en hij/zij is meer dan welkom! Ieder bestuurslid heeft een aantal eigen taken/aandachtsgebieden. De opvolger van Anton zal zich voornamelijk bezig gaan houden met gebouw-/parkbeheer en Fedde ondersteunen in het beheer van de kantine. Heb je interesse of heb je vragen, neem dan contact op via het secretariaat en dan bellen we je terug.  

Overigens, Anton blijft nog wel de Padelcommissie aansturen gelukkig! Dus we kunnen nog wel terugvallen op zijn expertise over de afgelopen periode.  

…. Wel wat willen doen maar geen bestuurswerk? 

Kom dan onze communicatiecommissie versterken! Vind je het leuk om af en toe informatie te delen over activiteiten binnen TCI, reageer ook dan met een mailbericht naar het secretariaat! We zien je graag komen!!! (…want tot nu toe heeft de vacaturemelding nog niets opgeleverd maar we hebben wel heel hard iemand nodig) 

Brandbrief over bemensing van de kantine 

2 juni jl hebben alle leden een brandbrief ontvangen naar aanleiding van het feit dat de bardiensten niet voldoende ingepland worden. Naar aanleiding van die brief is een aantal reacties binnengekomen bij het bestuur. De inhoud hiervan is met betrokkenen besproken. Tot op heden heeft de brandbrief helaas niet tot een afdoende resultaat geleid, er staan nog steeds veel bardiensten open. We beraden ons nu op alternatieven en zullen met een voorstel komen. Eén voorstel is al wel aangenomen; vanaf heden is het toegestaan om de bardiensten door 1 persoon te laten draaien (maar alleen als hij/zij daar geen probleem mee heeft). 

Commissievergadering 

23 juni vond er weer een commissievergadering plaats. Een aantal afgevaardigden van commissies was aanwezig. Er is stil gestaan bij vragen/voorstellen die vanuit de commissies werden ingebracht. Deze zullen nader uitgewerkt worden en eventuele voorstellen zullen met de commissies en/of leden gedeeld worden. Dank aan iedereen die input heeft geleverd! 

Feestelijke afsluiting 

Aan het eind van de clubkampioenschappen (5 t/m 10 september) zal op zaterdag 10 september een feestelijke afsluiting georganiseerd worden. We sluiten namelijk niet alleen een mooi tennisseizoen af, maar ook de clubkampioenschappen zelf en -niet te vergeten- de uitkomsten van de midzomeravondcompetitie en de voorjaarscompetitie. Net als veel competitiespelers (senioren én jeugd) hechten we eraan om stil te staan bij de mooie resultaten die zijn gehaald. Door omstandigheden lukte het niet om dit direct aansluitend aan de voorjaarscompetitie te doen. Maar dat we hier aandacht aan gaan geven mag duidelijk zijn! Tegelijkertijd willen we dan ook alle nieuwe leden de gelegenheid geven om andere leden te ontmoeten. Noteer dus allemaal 10 september in de agenda. Nadere details volgen nog. 

ALV (stemming over statuten en huishoudelijk reglement) 

27 juni stond een ALV gepland om de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement vast te stellen. Helaas kon deze in verband met een geringe opkomst (dank aan de leden die er wel waren😊) niet doorgaan. De volgende ALV is gepland op dinsdag 30 augustus a.s. . Conform de reglementen mag de stemming over de nieuwe documenten dan wel doorgang vinden, ongeacht het aantal aanwezige leden. Agenda en info volgen nog via de mail maar noteer ook deze datum alvast! 

Sponsoren 

Er volgt later nog een compleet overzicht van nieuwe sponsoren maar uiteraard vestigen we graag de aandacht op alle sponsoren die in de afgelopen periode lieten weten dat ze TCI willen steunen. Met name rondom de padelbanen zijn de namen van deze sponsoren die de club financieel steunen goed te zien, maar ook de gesponsorde picknickbanken (dank aan Simon Echt Thuis) kunnen niemand ontgaan zijn. 

Jouw oude frituurvet brengt geld in het laadje van TCI! 

Sinds kort voert TCI oud frituurvet verantwoord af via een gespecialiseerd bedrijf. Hiervoor staat een gele container (let op; niet de gele container voor het glaswerk!) achter de kantine waarin we het frituurvet kunnen deponeren. Dit vet wordt regelmatig opgehaald en de opbrengsten zijn voor TCI. Mooi geregeld dus! Maar nog mooier is dat onze leden daar ook hun oude frituurvet in mogen afvoeren. Op deze manier kan iedereen op een eenvoudige manier de club financieel ondersteunen. Let op; het vet moet worden aangeboden in flessen/pakken, mag dus niet los in de container gedaan worden. Maak vooral gebruik van deze service (hoef je niet meer naar de ROVA met je oude frituurvet!). 

Zin in een toernooitje in de buurt? 

Het kan nog net, je inschrijven voor het DFA Hypotheken toernooi van TC ’91 in Stadshagen (11 t/m 17 juli a.s.). Of wat dacht je van het Reuvers PAF 35+ toernooi ( 2 t/m 4 september)? Allemaal de moeite waard! 

Maar nu…vakantie! 

Voor velen van ons staat de zomervakantie voor de deur. We wensen iedereen een hele mooie zomer En blijf je in Zwolle dan zien we je gewoon graag op ons park! 

Tot ziens op 30 augustus bij de eerstvolgende ALV! 

Vriendelijke groeten, 

Agnes Klijnstra en Anja Holtkamp  

 

» Nieuws archief