Nieuws

Van de Voorzitters 2 juli

 Beste leden, 

Bestuurslid gezocht!! 

In de vorige editie van de Van de Voorzitters meldden we het al; Anton Tuinman gaat het bestuur verlaten…. En dus zoeken we nog een nieuw algemeen bestuurslid. Het nieuwe lid komt in een gespreid bedje want het bestuur is voltallig, draait lekker en hij/zij is meer dan welkom! Ieder bestuurslid heeft een aantal eigen taken/aandachtsgebieden. De opvolger van Anton zal zich voornamelijk bezig gaan houden met gebouw-/parkbeheer en Fedde ondersteunen in het beheer van de kantine. Heb je interesse of heb je vragen, neem dan contact op via het secretariaat en dan bellen we je terug.  

Overigens, Anton blijft nog wel de Padelcommissie aansturen gelukkig! Dus we kunnen nog wel terugvallen op zijn expertise over de afgelopen periode.  

…. Wel wat willen doen maar geen bestuurswerk? 

Kom dan onze communicatiecommissie versterken! Vind je het leuk om af en toe informatie te delen over activiteiten binnen TCI, reageer ook dan met een mailbericht naar het secretariaat! We zien je graag komen!!! (…want tot nu toe heeft de vacaturemelding nog niets opgeleverd maar we hebben wel heel hard iemand nodig) 

Brandbrief over bemensing van de kantine 

2 juni jl hebben alle leden een brandbrief ontvangen naar aanleiding van het feit dat de bardiensten niet voldoende ingepland worden. Naar aanleiding van die brief is een aantal reacties binnengekomen bij het bestuur. De inhoud hiervan is met betrokkenen besproken. Tot op heden heeft de brandbrief helaas niet tot een afdoende resultaat geleid, er staan nog steeds veel bardiensten open. We beraden ons nu op alternatieven en zullen met een voorstel komen. Eén voorstel is al wel aangenomen; vanaf heden is het toegestaan om de bardiensten door 1 persoon te laten draaien (maar alleen als hij/zij daar geen probleem mee heeft). 

Commissievergadering 

23 juni vond er weer een commissievergadering plaats. Een aantal afgevaardigden van commissies was aanwezig. Er is stil gestaan bij vragen/voorstellen die vanuit de commissies werden ingebracht. Deze zullen nader uitgewerkt worden en eventuele voorstellen zullen met de commissies en/of leden gedeeld worden. Dank aan iedereen die input heeft geleverd! 

Feestelijke afsluiting 

Aan het eind van de clubkampioenschappen (5 t/m 10 september) zal op zaterdag 10 september een feestelijke afsluiting georganiseerd worden. We sluiten namelijk niet alleen een mooi tennisseizoen af, maar ook de clubkampioenschappen zelf en -niet te vergeten- de uitkomsten van de midzomeravondcompetitie en de voorjaarscompetitie. Net als veel competitiespelers (senioren én jeugd) hechten we eraan om stil te staan bij de mooie resultaten die zijn gehaald. Door omstandigheden lukte het niet om dit direct aansluitend aan de voorjaarscompetitie te doen. Maar dat we hier aandacht aan gaan geven mag duidelijk zijn! Tegelijkertijd willen we dan ook alle nieuwe leden de gelegenheid geven om andere leden te ontmoeten. Noteer dus allemaal 10 september in de agenda. Nadere details volgen nog. 

ALV (stemming over statuten en huishoudelijk reglement) 

27 juni stond een ALV gepland om de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement vast te stellen. Helaas kon deze in verband met een geringe opkomst (dank aan de leden die er wel waren😊) niet doorgaan. De volgende ALV is gepland op dinsdag 30 augustus a.s. . Conform de reglementen mag de stemming over de nieuwe documenten dan wel doorgang vinden, ongeacht het aantal aanwezige leden. Agenda en info volgen nog via de mail maar noteer ook deze datum alvast! 

Sponsoren 

Er volgt later nog een compleet overzicht van nieuwe sponsoren maar uiteraard vestigen we graag de aandacht op alle sponsoren die in de afgelopen periode lieten weten dat ze TCI willen steunen. Met name rondom de padelbanen zijn de namen van deze sponsoren die de club financieel steunen goed te zien, maar ook de gesponsorde picknickbanken (dank aan Simon Echt Thuis) kunnen niemand ontgaan zijn. 

Jouw oude frituurvet brengt geld in het laadje van TCI! 

Sinds kort voert TCI oud frituurvet verantwoord af via een gespecialiseerd bedrijf. Hiervoor staat een gele container (let op; niet de gele container voor het glaswerk!) achter de kantine waarin we het frituurvet kunnen deponeren. Dit vet wordt regelmatig opgehaald en de opbrengsten zijn voor TCI. Mooi geregeld dus! Maar nog mooier is dat onze leden daar ook hun oude frituurvet in mogen afvoeren. Op deze manier kan iedereen op een eenvoudige manier de club financieel ondersteunen. Let op; het vet moet worden aangeboden in flessen/pakken, mag dus niet los in de container gedaan worden. Maak vooral gebruik van deze service (hoef je niet meer naar de ROVA met je oude frituurvet!). 

Zin in een toernooitje in de buurt? 

Het kan nog net, je inschrijven voor het DFA Hypotheken toernooi van TC ’91 in Stadshagen (11 t/m 17 juli a.s.). Of wat dacht je van het Reuvers PAF 35+ toernooi ( 2 t/m 4 september)? Allemaal de moeite waard! 

Maar nu…vakantie! 

Voor velen van ons staat de zomervakantie voor de deur. We wensen iedereen een hele mooie zomer En blijf je in Zwolle dan zien we je gewoon graag op ons park! 

Tot ziens op 30 augustus bij de eerstvolgende ALV! 

Vriendelijke groeten, 

Agnes Klijnstra en Anja Holtkamp  

 

« Terug

» Nieuws archief