Nieuws

Van de Voorzitters 3 september

Clubkampioenschappen bij TCI

Maandag starten de clubkampioenschappen!! Heb je ook zo’n zin om te beginnen?

In de avond betekent dit dat banen niet afgehangen kunnen worden voor vrij spelen. Maar doe je niet mee met de clubkampioenschappen, kom dan gezellig kijken naar al die leuke partijen die gespeeld gaan worden.

Zaterdag eindigt deze week met een gezellige BBQ, de uitnodiging daarvoor heeft iedereen in de mail ontvangen. Ja, deze BBQ is namelijk voor alle leden, niet alleen voor deelnemers aan de clubkampioenschappen. We willen een leuk feest neerzetten om daarmee het mooie tennisseizoen af te sluiten en te proosten op een nieuw seizoen. Komt allen!

In de mail stond geen begintijd genoemd. De starttijd van de BBQ hangt samen met de eindtijd van de laatste wedstrijden en die weten we nu nog niet natuurlijk. Kijk voor de actuele planning op www.toernooi.nl maar de verwachting is dat de starttijd rond 16.30 uur ligt.

Overigens, ter aanvulling op de uitnodiging; de prijs voor een BBQ pakket bedraagt € 8,00 voor volwassenen en € 3,50 voor kinderen.

 

Rabobank Clubsupport

In de vorige editie van de Van de Voorzitters is aangekondigd dat TCI één van de clubs is waar je jouw stem aan kunt geven bij de Rabobank Clubsupport actie. Deze week ontvingen Rabobank klanten mail over deze actie. Dus ben jij klant bij de Rabobank, stem dan op ons (en daarmee dus op jezelf)!

 

Terugblik ALV (statuten en huishoudelijk reglement)

Dinsdag j.l. is een aantal leden naar de kantine gekomen om met het bestuur in gesprek te gaan over de concept statuten en – huishoudelijk reglement. Na een aantal zeer zinvolle vragen en goede discussie hierover, zijn beide documenten zonder tegenstem aangenomen.

Een aantal aandachtspunten zal nog nader uitgewerkt worden en in de volgende ALV geagendeerd worden. Zie ook de notulen van de AlV die binnenkort op de website verschijnen.

 

Samenstelling bestuur

Voor de zomervakantie heeft Anton Tuinman zijn bestuurstaak neer moeten leggen omdat deze niet verenigbaar was met zijn nieuwe functie bij de gemeente Zwolle. Ondanks herhaalde oproepen hebben we nog geen opvolger kunnen vinden. Voor een goed functionerend bestuur (en dus goed functionerende vereniging) zijn we dringend op zoek naar een opvolger. Dus heb je hier misschien interesse voor maar wil je graag eerst wat meer weten? Neem dan contact op met ons zodat we je meer kunnen vertellen over de werkzaamheden van een bestuurslid.

 

Verlichting padelbanen

De verlichting van de padelbanen staat nog niet goed ingesteld. De lampen schijnen nu ook in de omgeving buiten de padelbanen en dus willen we dat naar beneden bijstellen. Dat vraagt hulp van één of meer leden die het aandurven om op een avond (als het donker is) op een goede/veilige ladder of steiger te klimmen om vervolgens de kappen van de lampen meer naar beneden te richten. Durf jij dit aan meld je dan bij ons dan zorgen wij ervoor dat er veilig materiaal is om dit samen met jou op te pakken. 

 

Verlichting algemeen

Onlangs hebben we te maken gehad met problemen in de baanverlichting. Deze ging soms vanzelf uit, of ging plotseling minder fel schijnen. Heel vervelend als je net lekker aan het spelen bent. We hebben goede hoop dat het probleem nu opgelost is maar mocht dit niet zo zijn, meld dit dan direct bij het bestuur. Vermeld hierbij dan wanneer het probleem zich voordeed, hoe laat het was en op welke baan je speelde. Alleen dan kan het probleem getraceerd worden. Alvast dank voor ieders medewerking!

 

Geluidsoverlast

Als bestuur maken we ons zorgen over de klachten die er zijn over geluidsoverlast vanaf de padelbanen. Het zijn er niet veel maar iedere klacht is er één teveel. We hebben altijd een goede relatie met de buren gehad en dat willen we graag zou houden. We willen daarom iedereen verzoeken hier rekening mee te houden en elkaar vriendelijk aan te spreken als je merkt dat het wel wat zachter kan of als overschrijdend gedrag wordt laten zien.

 

Speeltuintje

Met de herinrichting van de entree van ons park is het oude speeltuintje weggehaald, met de intentie om hier een nieuw speeltuintje terug te plaatsen.

We willen hierbij zoveel mogelijk tegemoet komen aan de wensen van de kinderen (en hun ouders). En hoe kan dat beter dan de ouders hierin een rol te geven?
We zoeken daarom een aantal ouders die als een tijdelijke werkgroep een nieuw speeltuintje wil realiseren.  We gaan ervan uit dat het hele traject door de werkgroep opgepakt wordt, vanaf inventarisatie van de wensen tot implementatie (voor zover mogelijk en in overleg met het bestuur).

Het voordeel is niet alleen dat je inspraak kunt hebben in het speeltuintje dat er gaat komen maar ook dat je er vrijwilligerspunten voor krijgt! Immers, er zijn meer mogelijkheden dan het draaien van bardiensten om aan vrijwilligerspunten te komen. Deelname aan deze tijdelijke werkgroep is hier een voorbeeld van.

Meld je aan bij onze secretaris! Daarna zal één van de bestuursleden als aanspreekpunt met de werkgroep-leden een afspraak maken voor de aftrap.

 

We hebben een nieuwe schoonmaker!

Afgelopen jaar waren we heel blij met Emiel Tuinman die 2 keer per week de kantine/toiletten/douches van TCI schoonmaakte. Hij gaat echter Zwolle verlaten voor zijn studie dus we moesten op zoek naar een vervanger. We hebben deze gelukkig gevonden. Vanaf heden neemt Daphne de Wolf (ook TCI lid) zijn taken over. 

Emiel, dank voor alle dagen dat je ervoor hebt gezorgd dat de kantine er weer netjes uitzag! Het was heel prettig om met je samen te werken.

Daphne, super fijn dat jij het stokje over wilt nemen. We wensen je heel veel succes!

 

Wil jij ook iets voor de vereniging betekenen?

Heb je deze Van de Voorzitters gelezen maar heb je niet zoveel met speeltuintjes of ben je niet zo technisch maar wil je toch iets betekenen? Meld je dan bij het bestuur. Er zijn genoeg activiteiten waarbij regelmatig/incidenteel hulp nodig is.

 

Tenslotte….

Er was deze keer weer veel te melden. Er komt namelijk best veel bij kijken om ervoor te zorgen dat iedereen ‘zorgeloos’ kan tennissen of padellen.
We wensen onze leden weer een prachtig nieuw seizoen, of je nu één keer per week komt tennissen, je gebrand bent op het winnen van ‘de’ handdoek bij de clubkampioenschappen of als je staat te popelen omdat de najaarscompetitie voor de deur staat…. Er is voor ieder wat wils bij TCI!

 

Vriendelijke groeten,

Agnes Klijnstra en Anja Holtkamp

voorzitter@tcittersum.nl 

« Terug

» Nieuws archief