Nieuws

Van de Voorzitters 26 oktober

Bemensing bestuur

Sinds bijna 3 jaar kent TCI weer een voltallig bestuur. Dat is ontzettend fijn want met hoe meer bestuursleden we zijn, des te meer taken kunnen we gezamenlijk oppakken. En hoe meer bestuursleden, hoe meer expertise we in huis hebben om de klus te klaren. In het voorjaar van 2023 loopt echter de termijn van ons, Agnes en Anja, af. Na 3 jaar samen met veel plezier voorzitter geweest te zijn, willen we het stokje aan iemand anders overdragen. Iemand die hart voor de club heeft, ervoor wil gaan om samen met de andere bestuursleden het park verder te ontwikkelen. De afgelopen periode hebben we ons met diverse zaken beziggehouden. Voor de komende jaren zal de focus vermoedelijk vooral liggen op verduurzamen van het park. En dus zijn we op zoek naar een enthousiast lid dat samen met in elk geval Anton Beijer (penningmeester), Peter Groothedde (secretaris), Hanneke Romer en Fedde Heuvink het nieuwe bestuur wil vormen.

Mocht je je afvragen of het voorzitterschap iets voor jou zou kunnen zijn, neem dan contact met ons op, dan kunnen we je er wat meer over vertellen! Schroom dus niet maar zet die stap. Samen maken we de club! Reacties en vragen kunnen gesteld worden via de secretaris.

Maar zoals velen weten is dit niet de enige vacature, want sinds de zomer heeft het bestuur ook nog te maken met een onvervulde vacature voor algemeen bestuurslid. We willen hierbij een oproep doen aan echt al onze leden; meld je aan! ‘Is dat iets voor mij?’ horen we velen denken. ‘Ja’ is het antwoord. Want als je van tennis of padel houdt, en je bent betrokken bij de club dan weet je als geen ander hoe belangrijk het is dat deze bestuursfuncties ingevuld worden. Dus ook voor deze functie van algemeen bestuurslid, meld je betrokkenheid bij de secretaris.

Barroostering

De brandbrief heeft helaas geen verbetering opgeleverd. Er zijn nog steeds ruim 200 leden die geen of onvoldoende bardiensten hebben gedraaid. Het resultaat hiervan is dat de kantine nog steeds regelmatig dicht is waardoor we bardienstinkomsten mislopen.   

Degenen die het betreffen ontvangen binnenkort hierover (opnieuw) een aparte mail met het verzoek binnen 14 dagen alsnog een of meer bardiensten vast te leggen voor 31 december 2022.  Ondertussen wordt er hard gewerkt toe te werken naar ander beleid, waarbij het streven is dit nieuwe beleid per 1 januari 2023 te laten ingaan. Hierover volgt binnenkort meer info. Totdat het nieuwe beleid ingaat, blijft het huidige beleid van kracht, zie ook de informatie hierover op de website.

Rabobank ‘Rabo Clubsupport’

Door de vele leden/mensen die hun stem op TCI hebben uitgebracht, ontvangen we dit jaar een mooi bedrag ad € 563,87 van de Rabobank. Dank aan iedereen die zijn/haar stem op TCI heeft uitgebracht!

Speeltuintje

In de vorige Van de Voorzitters is een oproep gedaan naar leden om mee te denken in de totstandkoming van een speeltuintje. Het oude speeltuintje was aan vervanging toe en we willen graag leden (ouders van kinderen die het speeltuintje gaan gebruiken) betrekken in het meedenken en in de uitvoering. Helaas hebben we hier geen reacties op gehad. Omdat we een club van/voor/door leden zijn kan dit project nu niet uitgevoerd worden. Dit betekent dat we na zullen gaan denken over andere opties voor de invulling van deze ruimte. Suggesties zijn van harte welkom!

Nieuwe website

Per 1 november a.s. gaat onze nieuwe website in de lucht! Deze website biedt ons mogelijkheden om op een eenvoudigere manier te communiceren, berichten te delen etc. In de loop van de komende tijd zullen we kijken of er nog zaken anders moeten, of dat er informatie mist etc. Neem vanaf 1 november een kijkje op de nieuwe website en laat weten wat je ervan vindt!  De website is vanaf 1 november a.s. bereikbaar via www.tcittersum.nl of via de KNLTB clubapp. Om op de nieuwe website in te loggen heb je je KNLTB clubapp inloggegevens nodig.

Vriendelijke groeten, Agnes Klijnstra en Anja Holtkamp  

voorzitter@tcittersum.nl

« Terug

» Nieuws archief