Contributie 2020 en lidmaatschap

Als u lid wordt van TC Ittersum dan kunt u het hele jaar door tennissen. Afhankelijk van uw leeftijd valt u in de categorie senioren of in de categorie junioren. Alle leden van TCI zijn automatisch ook lid van de KNLTB. De contributie wordt middels automatische incasso geïnd. De automatische incasso vindt in 2020 plaats in: februari (incl. de jaarincasso), mei, augustus en november. Bij TC Ittersum zijn de volgende typen lidmaatschap mogelijk, met de bijbehorende contributiebedragen (de bedragen gelden voor 2020):

 

Leeftijdscategorie Contributie

Senior (vanaf 18 jr.)

€ 36,00 per kwartaal

Junior (tot 12 jr.)

€ 19,00 per kwartaal

Junior (tot 18 jr.)

€ 21,50 per kwartaal

Studenten en dagleden

€ 23,50 per kwartaal

 

De inschrijvingskosten voor administratie en KNLTB-registratie bedragen eenmalig € 20,00. De leeftijdsgrens is vastgesteld op de leeftijd die in het contributiejaar wordt behaald. Het 'student-lidmaatschap' geldt voor uitwonende studenten, die een geldig inschrijvingsbewijs van het opleidingsinstituut kunnen overleggen. Dagleden kunnen alleen banen afhangen op maandag t/m vrijdag tot 19.00 uur, en in de weekenden. Ook bestaat de mogelijkheid om als niet spelend lid, genaamd “donateur”, betrokken te zijn bij de vereniging; men heeft dan toegang tot het park en wordt op de hoogte gehouden van informatie en activiteiten. Het donateurschap kost € 7,00 per kwartaal.

 

Lid worden per kwartaal

Het lidmaatschap kan per de 1e van elk kwartaal worden aangegaan en dient tijdig, middels het aanmeldingsformulier (te downloaden van de website), te geschieden. Hierbij dient een pasfoto (eventueel digitaal) te worden ingeleverd.

 

Beëindiging lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan eenmaal per jaar. Dit moet schriftelijk (eventueel per e-mail) voor 1 december plaatsvinden bij de ledenadministratie. Slechts door zeer bijzondere omstandigheden kan het lidmaatschap in de loop van het jaar, aan het eind van een kwartaal worden beëindigd. Het e-mailadres van de ledenadministratie is: tci.ledenadm@gmail.com