Lid worden

  • Lid worden

    Aanmelding gebeurt door middel van het online inschrijfformulier.

    Het lidmaatschap zal ingaan op de 1e van de maand en wordt voor tenminste 12 maanden aangegaan. Contributie is men verschuldigd per 1e van de maand dat het lidmaatschap wordt aangegaan. Inning van de contributie gebeurt per kwartaal, bekijk “Contributie en lidmaatschap” voor meer informatie hierover.